make sure that you have all the pages in these examination questions. • only use a pencil to enter your answers on the answer sheet. • note your answers under. 4 Aug Lesboek VCA Basis/VOL _ Kroon (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA – 1 – Veilig). Bij kunt u het VCA-VOL examen ook in het Engels afleggen. En dat voor de vaste lage prijs van Lees meer. Akkoord. Direct boeken; Datums.

Author: Grogul Goltikus
Country: Portugal
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 19 December 2007
Pages: 280
PDF File Size: 11.31 Mb
ePub File Size: 3.61 Mb
ISBN: 574-6-76784-322-1
Downloads: 97650
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygolkis

Een stalen spijker brandt niet, maar staalwol wel. Bovendien heeft zand een koelende werking.

Boek: Safety for Operational Supervisors – Geschreven door A.J. Verduijn

Tegenwoordig staan deze regels in de Arbeidstijdenwet. Het symbool voor bijtende stoffen. Gevaarlijke stoffen en het gelijktijdig vfa van medicijnen is gevaarlijk! Er is een minimale concentratie gas, damp, nevel of stof nodig om een explosie te kunnen veroorzaken. De Arbeidsomstandighedenwet Arbo-wet van is in de plaats van de Veiligheidswet bboek. Zij ontwikkelden deDomino-theorie die in vijf stukken verdeeld is, te weten: Voorbeelden zijn stookolie en oplosmiddelen.

Wanneer eenbrandbare stof fijn verdeeld is, is de mengverhouding met lucht en dusmet zuurstof namelijk gunstig. Hijsbanden komen in veel soorten en maten. We noemen een stof pas gevaarlijk als deze in betrekkelijk kleine hoeveelheden schade oplevert aan mensen, dieren, planten, goederen of materialen.

Om blootstelling aan oplosmiddelen te voorkomen,kun je denken aan verf op waterbasis in plaats van verf op basis van terpentine. Soms duurt het echter langer voordat alle gevolgen zichtbaar zijn.

Het symbool voor ontplofbare stoffen. Kroon Organisatie Advies – 42. Gevarendiamanten komen voor op: Na een val is een nieuwe keuring verplicht. Vermeld in het laatste geval altijd Veiligheidsinformatieblad de naam van de stof en neem het veiligheidsinformatieblad mee bij eventuele behandeling. Een verschil tussen een zuur en een loog is: Welke plicht heeft de werkgever volgens de Arbo-wet? Gevaarlijke stoffen zijn dus altijd herkenbaar aan de verpakking. VCA Basic test exams in many languages are available in a new style and in accordance with the new requirements for testing knowledge in the field of VCA – Basic Principles of Safety.

TOP Related Posts  ET EXULTAVIT BACH PDF

After noek have studied the VCA textbook thoroughly you can go to your exam with confidence. Denk om de maximale werktijd van het filter Heb je een baard, dan kun je beter een verse luchtkap gebruiken.

Denk aan infecties, vergiftiging, allergie en schimmels Grenswaarden Grenswaarden Bij stoffen aangeduid met de letter C moet je overschrijding altijd voorkomen Grenswaarde H. Kroon Organisatie Advies – 22. How to subscribe To register for a VCA English course and exam you can choose in the calender below your preferred location and date. Toch scharen we keukenzout niet onder de categorie gevaarlijke stoffen.

VCA English

Handschoenen; Bieden bescherming tegen scherpe voorwerpen maar ook tegen koude, straling en verschillende gevaarlijke stoffen. Altijd dwars op de windrichting vluchten Ga bek de veilige verzamelplaats Gebruik nooit de lift om te vluchten Hoofdstuk 7 werken in besloten ruimten 7. De mengverhouding De verhouding tussen de brandbare stof en zuurstof is ook van belang voor het verloop van de brand.

Nu weten we wel wat een brand is, maar hoe kan het dan dat een brand zeer snel verloopt? Anders zouden ze bedrijfsgeheimen door kunnen spelen aan een concurrent!

bpek De maximaal aanvaarde concentratie van een stof wordtdoor de overheid bepaald, geldt voor iedereen en wordt regelmatig bijgesteld. Dat is wat ioniserende straling zo gevaarlijk maakt: Bedrijven hebben ten behoeve van arbeidsveiligheid al veel technische preventiemaatregelen ingezet oforganisatorische verbeteringen doorgevoerd.

TOP Related Posts  CICCABA VIRGATA PDF

Kroon Organisatie Advies – 20 beok 5. Het gevaar wordt altijd door middel van eensymbool aangegeven. VluchtenAls u gevaar loopt in een brandende omgeving, probeer danonmiddellijk te vluchten. Languages in which course is offered are: In een brandende omgeving zijn twee gevaren: Het is de damp die boven de vloeistof hangt die brandt. Zoals gezegd is het niet logisch dat de mens zich in een gevaarlijke situatie begeeft.

Safety for Operational Supervisors

Engelstalig Paperback, blz. Kleine deeltjes dringen verder door en kunnen uiteindelijk in het bloed terechtkomen. Eten, drinken of roken op de werkplek Werk nooit onbeschermd met gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen niet mixen Pas op met gevaarlijke stoffen wanneer je ook medicijnen gebruikt!

Gebruik nooit verschillende gevaarlijke stoffen gelijktijdig Heb je een giftige stof binnengekregen? Alle hijswerktuigen en toebehoren moeten een CE -markering hebben Moeten jaarlijks worden gekeurd Kraanboek, hijstabellen en certificaten moeten op de kraan aanwezig zijn De bediener moet een hijsbewijs en registratie boek hebben Stempel een kraan goed af sla lasten op de juiste wijze aan niet op de punt van de haak goede communicatie met de bediener door oogcontact, handgebaren of portofoon Nooit: Wanneer heeft een werknemer het recht het werk te onderbreken volgens de Arbo-wet?

Volgens de Wet MilieugevaarlijkeStoffen moet de leverancier van gevaarlijke stoffen een in het Nederlands opgesteld informatieblad aan degebruiker verstrekken.

Een andere manier om informatie over een bepaalde stof tevinden, is het chemiekaartenboek. Collega’s moeten de werkzaamheden van deuitgevallen werknemer vaak gewoon overnemen.